W Przemyślu odbyły się dzisiaj uroczystości Święta Objawienia Pańskiego – Święta Jordanu

W Przemyślu odbyły się dzisiaj uroczystości Święta Objawienia Pańskiego, popularnie nazywanego Jordanem. Uroczystościom przewodniczył metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego abp Eugeniusz Popowicz, wraz z abp Adamem Szalem – metropolitą przemyskim oraz seniorem abp. Janem Martyniakiem. W Liturgii Świętej uczestniczyli również księża: ks. mitrat Bogdan Stepan – proboszcz katedry, ks. mitrat Stefan Batruch – dziekan warszawsko-lubelski, ks. Dymitr Harasim OSBM – ihumen Ojców Bazylianów w Przemyślu, ks. Oleg Szegda (Ukraina) , ks. diakon Włodzimierz Kaczmar, ks. Maciej Dżugan – prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, ks. prałat Mieczysław Rusin – proboszcz katedry łacińskiej, ks. Łukasz Jastrzębski – sekretarz abpa Adama Szala – metropolity przemyskiego, ks. prałat Stanisław Bartmiński, ks. prałat Jan Stanisz. Nad rzeką San dołączyli do uroczystości księża z dekanatu przemyskiego: ks. kanclerz Paweł Rohuń i ks. Krzysztof Błażejewski z Jarosławia.
Tradycyjnie, w święcie Jordanu, każdego roku w Przemyślu uczestniczą przedstawiciele władz województwa i miasta. Obecni byli na uroczystościach: Pani Małgorzata Majka Onyszkiewicz – pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw mniejszości narodowych, Waldemar Szumny przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego, prezydent miasta Przemyśla – Robert Choma, wiceprezydent Przemyśla – Janusz Hamryszczak, Starosta Przemyski – Jan Pączek, Komendant Policji Miejskiej w Przemyślu insp. Wojciech Kiełtyka, ppłk. Wiesław Czajkowski BOSG, ks. Łukasz Kociołek – kapelan BOSG.
Na Święto Objawienia Pańskiego przybyli przedstawiciele towarzystw społeczno – kulturalnych z Polski i Ukrainy, Sołomija Rybotycka (Towarzystwo „Nadsania”, Ukraina), Bogdan Paradowski (Towarzystwo „Chołmszczyna”, Ukraina), Stefan Majkowicz (Towarzystwo „Łemkiwszczyna”, Ukraina), Maria Tucka (Przewodnicząca Wojewódzkiego Przemyskiego Oddziału ZUwP oraz dyrektor Ukraińskiej Szkoły w Przemyślu Piotr Pipka.
Świętowanie rozpoczęło się procesją do Soboru św. Jana Chrzciciela. Po liturgii odprawionej w świątyni przez hierarchów dwóch obrządków, wszyscy procesyjnie udali się nad San, gdzie miał miejsce obrzęd Wielkiego Jordańskiego Poświęcenia Wody. Odbywa się on w czasie modlitwy poprzez zanurzenie w niej trzech trójramiennych świeczników, dotknięcie wody dłonią, skierowanie na nią tchnienia oraz poprzez trzykrotne zanurzenie krzyża. Potem wypuszczono gołębie, symbolizujące obecność Ducha Świętego.
Na zakończenie obrzędu abp Eugeniusz Popowicz pokropił zebranych dopiero co poświęconą wodą. Po nabożeństwie wierni zabierają ją, aby pokropić nią swoich bliskich oraz domostwa. Woda przechowywana jest w domach do kolejnego Jordanu. Grekokatolicy wierzą, że ma ona właściwości lecznicze i nie ulega zepsuciu.

Retransmisja z uroczystości z Przemyśla odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia o godzinie 12.50 na antenie TVP1.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on VK