Spotkanie Metropolity i Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza z Marszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Markiem Kuchcińskim

W Pałacu Biskupim w Przemyślu, 22 stycznia, odbyło się spotkanie Metropolity Przemysko-Warszawskiego Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza z Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Markiem Kuchcińskim.
Metropolicie Arcybiskupowi Eugeniuszowi Popowiczowi towarzyszył ks. mitrat Bogdan Stepan wikariusz generalny.
Podczas spotkania z Marszałkiem Markiem Kuchcińskim Arcybiskup Eugeniusz przedstawił aktualną sytuacją Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, zapoznał ze strukturą Metropolii, potrzebami i problemami Kościoła. Podczas spotkania rozmawiano również o opiece duchowej dla obywateli z Ukrainy, którą otacza Kościół Greckokatolicki w Polsce.
Arcybiskup Eugeniusz Popowicz na pamiątkę spotkania podarował Marszałkowi Sejmu RP ikonę Bogurodzicy.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on VK