KRASICE

Krasice Cerkiew pod wezwaniem św. Michała
Rys historyczny

W XIX XX wieku cerkiew w Krasicach była cerkwią filialną należącą do parafii w Korytnikach. Na miejscu dawnej cerkwi z 1830 roku wybudowano nową drewnianą w 1899 roku. W 1938 r. liczba wiernych wynosiła 402. W wyniku przesiedlenia ludności ukraińskiej w 1946 r. na Ukrainę i deportacji w 1947 r. w ramach akcji „Wisła” parafia przestała istnieć. Po roku 1947 cerkiew w Krasicach przejęta została przez parafie rzymskokatolicką w Olszanach.

W 1998 roku na wniosek Kurii Metropolitalnej obrz. greckokatolickiego dnia 5 maja 1998r. Kuria Metropolitalna Kościoła Rzymskokatolickiego w Przemyślu przekazała na własność archidiecezji przemysko-warszawskiej obrządku greckokatolickiego cerkiew p.w. św. Michała wraz z przyległym do niej terenem, z jednoczesną możliwością korzystania z tej świątyni przez wiernych obrządku łacińskiego.

Odpust parafialny: 21 listopada

Porządek Mszy św.: odprawia się kilka razy w roku